PRIJAVA NA EDC

PRED PRIJAVO NATANČNO PREBERITE SPLOŠNE POGOJE

Na voljo sta dva redna paketa: "Standard" in "Exclusive" ​ 

Ne potrebujete prenočišča? Izberite paket brez spanja: "HouseArrest"

"One Day Pass" je enodnevna vstopnica s katero se lahko udeležite katerekoli delavnice na izbrani dan.

"Akcijski paketi" so na voljo omejen čas in za omejeno število mest. 

Ob prijavi nam lahko zaupate še željo s kom želite biti v sobi in če imate posebne prehranske navade ali alergije. 

POPUSTI

Popusti se priznajo in obračunajo samo pri izboru Standard paketa.

POTRDITVENI E-MAIL

Po oddani prijavi boste prejeli potrditveni e-mail s strani EDC. V njem bodo vsi podatki za nakazilo akontacije in preostanka plačila skladno z izbranim paketom in načinom plačila.

Če e-maila niste prejeli v roku 5min preverite vsiljeno pošto. Če e-maila ne bo v vsiljeni pošti nam pošljite sporočilo na info@empiredancecamp.com

EXCLUSIVE PAKET

Možnost obročnega plačila

 • 5 nočitev s polnim penzionom 

 • 20 delavnic

 • Večerni dogodki

 • "Welcome Package"

 • BONUS: Master class izkušnja

 • BONUS: Majica po izboru

Cena:

€€€

HOUSE ARREST

Enkratno plačilo

 • 20 delavnic

 • Večerni dogodki

 • "Welcome Package"

Cena:

€€€

STANDARD PAKET

Možnost obročnega plačila

 • 5 nočitev s polnim penzionom 

 • 20 delavnic

 • Večerni dogodki

 • "Welcome Package"

Cena:

€€€

ONE DAY PASS

Enkratno plačilo

 • Delavnice na izbrani dan

Cena:

€€€

EARLY BIRD

Enkratno plačilo

 • 5 nočitev s polnim penzionom 

 • 20 delavnic

 • Večerni dogodki

 • "Welcome Package"

Cena:

€€€

PAKETI

 

PLAČILA

Ob prijavi na Empire Dance Camp lahko izbirate med enkratnim in obročnim plačilom izbranega paketa.

Obročno plačilo je mogoče zgolj pri Standard in Standard Exclusive paketu.

Paketa House Arrest in akcijskih paketov ni mogoče plačati z obročnim plačilom.

5 dni po prijavi je potrebno plačati akontacijo v znesku 80 EUR

POSTOPEK

IZBOR PAKETA IN PRIJAVA

80€

PLAČILO AKONTACIJE

5 DNI PO PRIJAVI

PLAČILO 2., 3. OBROKA

ali CELOTNEGA ZNESKA

POTRDITEV UDELEŽBE

Vsa plačila se izvršijo v predvidenih rokih, na način bančnega nakazila na organizatorjev bančni račun. Plačilo akontacije v petih dneh (5) po oddani prijavi je obvezno za vsakega prijavljenega udeleženca ne glede na izbran način plačila.

 

Več o plačilnih pogojih si lahko preberete tukaj. 

OBROČNO PLAČILO

Plačilo paketa Standard in Exclusive je možno v treh (3) obrokih (velja zgolj za prijave oddane do 31.05. v koledarskem letu).

Prijavitelj izbere obročno plačilo in prijavo odda preko spletnega obrazca.

Ob pravilni izpolnitvi in oddaji spletnega obrazca prijavitelj prejme potrdilo o prijavi udeleženca na svoj e-mail naslov skupaj z informacijami o računu organizatorja in navodilom za plačilo akontacije v znesku 80,00 EUR. Plačilo akontacije velja kot prvi (1.) obrok. Rok za plačilo akontacije je 5 dni od dneva oddane prijave.

Če je prijavitelj izbral obročno plačilo, naslednji obrok (po plačani akontaciji) zapade v plačilo 28. dne v naslednjem mesecu, na primer: prijava oddana v mesecu novembru zapade v plačilo na način 5 dni po prijavi - akontacija, 28.12.2019 - drugi obrok in 28.01.2020 - tretji obrok.

ENKRATNO PLAČILO

Enkratna plačila je prijavitelj zavezan izvršiti na način:

Prijava oddana do 30.04.2021 - Plačilo akontacije 80,00 EUR v petih (5) dneh od prijave in preostanka zneska do 28.05.2021

Prijava oddana po 30.04.2021 - Plačilo akontacije 80,00 EUR v petih (5) dneh od prijave in preostanka zneska do 28.07.2021

POZOR! Prijavitelj je ne glede na izbor enkratnega plačila zavezan plačati akontacijo za prijavo v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po oddaji prijave.  

Prijave se zaključijo 15.08.2021. Za prijave oddane po navedenem datumu veljajo posebni pogoji plačila.

Enkratno plačilo za "Early Bird paket" pomeni: plačilo akontacije v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po prijavi udeležbe in plačilo razlike v znesku 200,00 EUR do najkasneje 28.05.2021. Prijavitelj lahko poravna tudi celoten znesek izbranega paket v petih (5) dneh od dneva oddaje prijave.

Enkratno plačilo za "Standard paket" in "Exclusive" pomeni: plačilo akontacije v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po prijavi udeležbe in plačilo razlike v znesku 260,00 EUR do najkasneje 28.05.2021 ali 28.07.2021. Prijavitelj lahko poravna tudi celoten znesek izbranega paket v petih (5) dneh od dneva oddaje prijave.

HOUSE ARREST PAKET

Paket je namenjen vsem, ki ne potrebujete prenočišča.

Prijava oddana do 30.04.2021 - Plačilo akontacije 80,00 EUR v petih (5) dneh od prijave in preostanka zneska do 28.05.2021

Prijava oddana po 30.04.2020 - Plačilo akontacije 80,00 EUR v petih (5) dneh od prijave in preostanka zneska do 28.07.2021

Prijavitelj je zavezan plačati akontacijo za prijavo v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po oddaji prijave in plačilo razlike v znesku 140,00 EUR do najkasneje 28.05.2021 ali 28.07.2021 na račun organizatorja.

***AKCIJSKI PAKETI

Pri prijavi na EDC 2020 z izborom akcijskega paketa veljajo enaki pogoji plačila kot v primeru STANDARD PAKETA - enkratno plačilo.

Prijavitelj je zavezan v petih (5) dneh od oddane prijave zavezan poravnati akontacijo v znesku 80,00 EUR in preostanek plačila do 28.05.2021 oziroma 28.07.2021.

***KLAVZULA COVID-19 (v veljavi od 20.04.2020)

V primeru odpovedi Empire Dance Camp 2020 s strani organizatorja, glede prijave in že opravljenih plačil za izbrane pakete veljajo naslednje določbe.

Organizator dogodek lahko odpove v primeru, da je to zavezan storiti v skladu s sprejetimi izrednimi ukrepi, katerih namen je preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

V primeru odpovedi dogodka, bo organizator poskrbel za izvedbo dogodka v drugem terminu, in sicer v letu 2021 ali 2022.

Zgolj v primeru odpovedi dogodka s strani organizatorja, se vsem že prijavljenim udeležencem, ki so plačali akontacijo za prijavo in znesek kateregakoli drugega obroka ali celotnega zneska izbranega paketa, prizna prenos prijave na dogodek, ki se bo izvedel v drugem terminu. Prenos prijave pomeni, da se vsa že opravljena plačila upoštevajo pri prijavi na dogodek v novem terminu.

Na izrecno zahtevo prijavitelja, ki je posledica odpovedi dogodka s strani organizatorja, organizator prijavitelju povrne vse že plačane zneske (z izjemo akontacije za prijavo) najkasneje v roku 90 dni od dneva vložene zahteve.

Vse zahteve se vlagajo elektronsko na elektronski poštni naslov: info@empiredancecamp.com

V primeru, da dogodek ni odpovedan s strani organizatorja in se izvede v predvidenem terminu, prenosa prijave ali zahtevka za povrnitev plačila že plačanih obveznosti, organizator ni dolžan sprejeti in upoštevati.

COVID-19 IN EDC 2020

Epidemijo COVID-19 organizatorji Empire Dance Camp jemljemo skrajno resno.

Redno spremljamo izredne ukrepe sprejete z namenom preprečitve širjenja COVID-19 virusa, saj je od njih odvisna tudi izvedba EDC 2020.

Glede na postopno omilitev izrednih ukrepov in dejstvo, da so udeleženci EDC slovenski plesalci, ostajamo optimistični, da bo izvedba EDC v zadnjem tednu avgusta 2020 potekala nemoteno.

Kljub temu vam želimo zagotoviti, da bo v primeru podaljšanja izrednih ukrepov ali kakršnekoli druge spremembe stanja v zvezi z epidemijo COVID-19, ki bi utegnila preprečiti izvedbo v predvidenem terminu, Empire Dance Camp prestavljen na drug termin v letu 2020 ali 2021.

V primeru izvedbe EDC v drugem terminu bomo vsa že prejeta plačila paketov (obročna ali enkratna)  upoštevali kot prijavo na EDC v novem terminu ali pa vam na vaš zahtevek povrnili že plačan znesek paketa. Navedeno velja zgolj v primeru odpovedi dogodka s strani organizatorja.

©2020 by Empire Dance Camp.