PRIJAVA NA EDC

PAKETI

PRED PRIJAVO NATANČNO PREBERITE SPLOŠNE POGOJE

Na voljo sta dva redna paketa: "EarlyBird" in "Standard" ​

Živiš v Ajdovščini ali bližnji okolici? Izberi paket brez spanja: "HouseArrest"

"Akcijski paketi" so na voljo omejen čas in za omejeno število mest. 

Ob prijavi nam lahko zaupate še željo s kom želite biti v sobi in če imate posebne prehranske navade ali alergije. 

POPUSTI

Popusti se priznajo in obračunajo samo pri izboru Standard paketa.

POTRDITVENI E-MAIL

Po oddani prijavi boste prejeli potrditveni e-mail s strani EDC. V njem bodo vsi podatki za nakazilo akontacije in preostanka plačila skladno z izbranim paketom in načinom plačila.

Če e-maila niste prejeli v roku 5min preverite vsiljeno pošto. Če e-maila ne bo v vsiljeni pošti nam pošljite sporočilo na info@empiredancecamp.com

One day pass / 70 EUR

Vstopnica na vse delavnice na izbrani dan.

1-5 delavnic

✔︎

Namestitev

Prehrana

Dogodki

Darilo

✔︎

Standard / 310 EUR

Polni paket za vse ki ste zamudili Early Bird

22 delavnic

✔︎

Namestitev

✔︎

Prehrana

✔︎

Dogodki

Darilo

✔︎

✔︎

House Arrest / 180 EUR

Za vse tiste, ki ne potrebujete prenočišča

22 delavnic

✔︎

Namestitev

Prehrana

Dogodki

Darilo

✔︎

✔︎

 

PLAČILA

Ob prijavi na Empire Dance Camp lahko izbirate med enkratnim in obročnim plačilom izbranega paketa.

Obročno plačilo je mogoče zgolj pri Early Bird in Standard paketu.

Paketa House Arrest in akcijskih paketov ni mogoče plačati z obročnim plačilom.

5 dni po prijavi je potrebno plačati akontacijo v znesku 80 EUR

POSTOPEK

IZBOR PAKETA IN PRIJAVA

80€

PLAČILO AKONTACIJE

5 DNI PO PRIJAVI

PLAČILO 2., 3. OBROKA

ali CELOTNEGA ZNESKA

POTRDITEV UDELEŽBE

PLAČILNI POGOJI

Vsa plačila se izvršijo v predvidenih rokih, na način bančnega nakazila na organizatorjev bančni račun. Plačilo akontacije v petih dneh (5) po oddani prijavi je obvezno za vsakega prijavljenega udeleženca ne glede na izbran način plačila. 

OBROČNO PLAČILO

Plačilo obeh paketov (Early Bird in Standard) je možno v treh (3) obrokih (velja zgolj za prijave oddane do 31.06.2020).

Prijavitelj izbere obročno plačilo in prijavo odda preko spletnega obrazca.

Ob pravilni izpolnitvi in oddaji spletnega obrazca prijavitelj prejme potrdilo o prijavi udeleženca na svoj e-mail naslov skupaj z informacijami o računu organizatorja in navodilom za plačilo akontacije v znesku 80,00 EUR. Plačilo akontacije velja kot prvi (1.) obrok. Rok za plačilo akontacije je 5 dni od dneva oddane prijave.

Če je prijavitelj izbral obročno plačilo, naslednji obrok (po plačani akontaciji) zapade v plačilo 28. dne v naslednjem mesecu, in sicer prijava oddana v mesecu novembru zapade v plačilo na način akontacija, 28.12.2019 drugi obrok in 28.01.2020 tretji obrok.

 

Za prijavo oddano do 31.06.2020, ki se poravna v treh obrokih (akontacija, drugi obrok 28.07.2020 in tretji obrok 15.08.2020) velja izjema, saj prijavitelj lahko poravna zadnji obrok do najkasneje 15.08.2020.

Obročno plačilo za “Early bird" paket se obračuna s plačilom akontacije za prijavo udeležbe v znesku 80,00 EUR ob postopku prijave in v dveh (2) dodatnih obrokih, po zgoraj navedenih pogojih. Znesek posameznega obroka znaša 85,00 EUR. 

Obročno plačilo za “Standard" paket se obračuna s plačilom akontacije za prijavo udeležbe v znesku 80,00 EUR ob postopku prijave in v dveh (2) dodatnih obrokih, po zgoraj navedenih pogojih. Znesek posameznega obroka znaša 120,00 EUR. 

ENKRATNO PLAČILO

Enkratna plačila je prijavitelj zavezan izvršiti na način:

Prijava oddana do 31.03.2020 - Plačilo akontacije 80,00 EUR v petih (5) dneh od prijave in preostanka zneska do 28.05.2020

Prijava oddana po 31.03.2020 - Plačilo akontacije 80,00 EUR v petih (5) dneh od prijave in preostanka zneska do 28.07.2020

POZOR! Prijavitelj je neglede na izbor enkratnega plačila zavezan plačati akontacijo za prijavo v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po oddaji prijave.  

Enkratno plačilo za "Early bird paket" pomeni: plačilo akontacije v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po prijavi udeležbe in plačilo razlike v znesku 170,00 EUR do najkasneje 28.05.2020 ali 28.07.2019. Prijavitelj lahko poravna tudi celoten znesek izbranega paket v petih (5) dneh od dneva oddaje prijave.

Enkratno plačilo za "Standard paket" pomeni: plačilo akontacije v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po prijavi udeležbe in plačilo razlike v znesku 240,00 EUR do najkasneje 28.05.2020 ali 28.07.2019. Prijavitelj lahko poravna tudi celoten znesek izbranega paket v petih (5) dneh od dneva oddaje prijave.

HOUSE ARREST PAKET

Paket je namenjen vsem, ki stanujete v Ajdovščini ali bližnji okolici in ne potrebujete prenočišča.

Prijava oddana do 31.03.2020 - Plačilo akontacije 80,00 EUR v petih (5) dneh od prijave in preostanka zneska do 28.05.2020

Prijava oddana po 31.03.2020 - Plačilo akontacije 80,00 EUR v petih (5) dneh od prijave in preostanka zneska do 28.07.2020

Prijavitelj je zavezan plačati akontacijo za prijavo v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po oddaji prijave in plačilo razlike v znesku 100,00 EUR do najkasneje 28.05.2020 ali 28.07.2019 na račun organizatorja.

***AKCIJSKI PAKETI

Pri prijavi na EDC 2020 z izborom akcijskega paketa veljajo enaki pogoji plačila kot v primeru STANDARD PAKETA - enkratno plačilo.

Prijavitelj je zavezan v petih (5) dneh od oddane prijave zavezan poravnati akontacijo v znesku 80,00 EUR in preostanek plačila do 28.05.2020 oziroma 28.07.2020.

***KLAVZULA COVID-19 (v veljavi od 20.04.2020)

V primeru odpovedi Empire Dance Camp 2020 s strani organizatorja, glede prijave in že opravljenih plačil za izbrane pakete veljajo naslednje določbe.

Organizator dogodek lahko odpove v primeru, da je to zavezan storiti v skladu s sprejetimi izrednimi ukrepi, katerih namen je preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

V primeru odpovedi dogodka, bo organizator poskrbel za izvedbo dogodka v drugem terminu, in sicer v letu 2020 ali 2021.

Zgolj v primeru odpovedi dogodka s strani organizatorja, se vsem že prijavljenim udeležencem, ki so plačali akontacijo za prijavo in znesek kateregakoli drugega obroka ali celotnega zneska izbranega paketa pred uveljavitvijo predmetne klavzule in vsem udeležencem, ki se prijavijo od dne uveljavitve predmetne klavzule, prizna prenos prijave na dogodek, ki se bo izvedel v drugem terminu. Prenos prijave pomeni, da se vsa že opravljena plačila upoštevajo pri prijavi na dogodek v novem terminu.

Na izrecno zahtevo prijavitelja, ki je posledica odpovedi dogodka s strani organizatorja, organizator prijavitelju povrne vse že plačane zneske (z izjemo akontacije za prijavo) najkasneje v roku 120 dni od dneva vložene zahteve.

Vse zahteve se vlagajo elektronsko na elektronski poštni naslov: info@empiredancecamp.com

V primeru, da dogodek ni odpovedan s strani organizatorja in se izvede v predvidenem terminu, prenosa prijave ali zahtevka za povrnitev plačila že plačanih obveznosti, organizator ni dolžan sprejeti in upoštevati.

COVID-19 IN EDC 2020

Epidemijo COVID-19 organizatorji Empire Dance Camp jemljemo skrajno resno.

Redno spremljamo izredne ukrepe sprejete z namenom preprečitve širjenja COVID-19 virusa, saj je od njih odvisna tudi izvedba EDC 2020.

Glede na postopno omilitev izrednih ukrepov in dejstvo, da so udeleženci EDC slovenski plesalci, ostajamo optimistični, da bo izvedba EDC v zadnjem tednu avgusta 2020 potekala nemoteno.

Kljub temu vam želimo zagotoviti, da bo v primeru podaljšanja izrednih ukrepov ali kakršnekoli druge spremembe stanja v zvezi z epidemijo COVID-19, ki bi utegnila preprečiti izvedbo v predvidenem terminu, Empire Dance Camp prestavljen na drug termin v letu 2020 ali 2021.

V primeru izvedbe EDC v drugem terminu bomo vsa že prejeta plačila paketov (obročna ali enkratna)  upoštevali kot prijavo na EDC v novem terminu ali pa vam na vaš zahtevek povrnili že plačan znesek paketa. Navedeno velja zgolj v primeru odpovedi dogodka s strani organizatorja.

©2020 by Empire Dance Camp.