top of page
Cenik: Headliner
10201FFF-744F-4B21-A2E4-94185BDE0090.JPG

NAČINI PLAČILA

Ob prijavi na Empire Dance Camp lahko izbirate med enkratnim in obročnim plačilom izbranega paketa.

Obročno plačilo je mogoče zgolj pri Full out, Smash it, Standard in Exclusive paketu za mladino.

Paket Early Bird in drugih akcijskih paketov ni mogoče plačati z obročnim plačilom.

Master Class Experience paket za odrasle je mogoče kupiti zgolj z enkratnim plačilom.

V roku 5 dni po rezervaciji paketa je potrebno plačati akontacijo v znesku 100,00 EUR!

POSTOPEK

IZBOR PAKETA IN PRIJAVA

100,00€

PLAČILO AKONTACIJE

5 DNI PO PRIJAVI

PLAČILO 2. / 3.OBROKA
ali CELOTNEGA ZNESKA

POTRDITEV UDELEŽBE

Vsa plačila se izvršijo v predvidenih rokih s plačilom položnice (UPN) na organizatorjev bančni račun. Plačilo akontacije v petih dneh (5) po oddani prijavi oz. rezervaciji paketa je obvezno za vsakega prijavljenega udeleženca ne glede na izbran način plačila.

 

Več o plačilnih pogojih si lahko preberete tukaj. 

OBROČNA PLAČILA

 

Obročna plačila so možna zgolj ob prijavi udeležbe na plesni tabor do 30.06. v koledarskem letu.


Ob izbiri obročnega plačila je prijavitelj udeleženca zavezan plačati akontacijo za rezervacijo izbranega paketa v znesku 100,00 EUR, ki se šteje kot prvi obrok plačila izbranega paketa. Preostanek plačila je prijavitelj zavezan plačati skladno s pogoji obročnega plačila navedenimi v prejetem dokumentu po oddani prijavi udeležbe, pri čemer prijavitelj po plačani akontaciji naslednji obrok poravna do najkasneje 28. dne v naslednjem mesecu.

 

Za primer: Prijavitelj za prijavo oddano 15.11., plača akontacijo 20.11. in naslednji (2) obrok preko bančnega nakazila naslednji mesec do 28. dne v mesecu tj. 28.12., ter zadnji obrok (3) do naslednji mesec do 28. v mesecu tj. 28.01.. Prijavitelj sam nosi stroške plačila, ki lahko nastanejo ob izvršeni transakciji. Po izvršenem plačilu bo prijavitelj prejel končno potrditev veljavne prijave udeležbe na plesni tabor. 

Prijava oddana do 30.05. v koledarskem letu, pri kateri je izbran obročni način plačila se poravna na način: plačilo akontacije v petih (5) dneh od oddane prijave, plačilo drugega obroka, ki zapade v plačilo 28.06. v koledarskem letu in tretjega obroka 28.07. v koledarskem letu.

5. ENKRATNA PLAČILA

Prijavitelj je ne glede na izbor enkratnega plačila zavezan k plačilu akontacije za rezervacijo izbranega paketa v znesku 100,00 EUR v petih (5) dneh po oddaji prijave udeležbe oziroma rezervacije.

 

Preostanek plačila za prijavo udeležbe na plesnem taboru je v primeru enkratnega plačilo potrebno izvršiti do najkasneje zadnjega dne v naslednjem mesecu po plačilu akontacije. 

Absolutni zadnji rok za polno plačilo izbranega paketa je mogoče izvršiti do najkasneje 28.07. v tekočem koledarskem letu.

Prijavitelj sam nosi stroške plačila, ki lahko nastanejo ob izvršeni transakciji. Po izvršenem plačilu bo prijavitelj prejel potrditev veljavne prijave udeležbe na plesni tabor. 

POZOR! Prijavitelj je ne glede na izbor enkratnega plačila zavezan plačati akontacijo za rezervacijo v znesku 100,00 EUR v petih (5) dneh po oddaji prijave.  

Prijave se zaključijo 15 dni pred začetkom dogodka. Za prijave oddane po navedenem datumu veljajo posebni pogoji plačila po dogovoru z organizatorjem.

***AKCIJSKI PAKETI

Pri prijavi na EDC 2024 z izborom akcijskega paketa veljajo enaki pogoji plačila kot v primeru STANDARD PAKETA - enkratno plačilo.

***KLAVZULA COVID-19 (v veljavi od 20.04.2020)

V primeru odpovedi Empire Dance Camp 2024 s strani organizatorja, glede prijave in že opravljenih plačil za izbrane pakete veljajo naslednje določbe.

Organizator dogodek lahko odpove v primeru, da je to zavezan storiti v skladu s sprejetimi izrednimi ukrepi, katerih namen je preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

V primeru odpovedi dogodka, bo organizator poskrbel za izvedbo dogodka v drugem terminu, in sicer v letu 2024 ali 2025.

Zgolj v primeru odpovedi dogodka s strani organizatorja, se vsem že prijavljenim udeležencem, ki so plačali akontacijo za prijavo in znesek kateregakoli drugega obroka ali celotnega zneska izbranega paketa, prizna prenos prijave na dogodek, ki se bo izvedel v drugem terminu. Prenos prijave pomeni, da se vsa že opravljena plačila upoštevajo pri prijavi na dogodek v novem terminu.

Na izrecno zahtevo prijavitelja, ki je posledica odpovedi dogodka s strani organizatorja, organizator prijavitelju povrne vse že plačane zneske (z izjemo akontacije za prijavo) najkasneje v roku 90 dni od dneva vložene zahteve.

Vse zahteve se vlagajo elektronsko na elektronski poštni naslov: info@empiredancecamp.com

V primeru, da dogodek ni odpovedan s strani organizatorja in se izvede v predvidenem terminu, prenos prijave ali zahtevka za povrnitev plačila že plačanih obveznosti ni mogoča oziroma izrecno glede na dogovor z organizatorjem.

bottom of page